Teknisk informasjon

 • Alle materialene er i trykkimpregnert tre. Dette er tungt materiale og et skur m/tak til tre dunker vil typisk veie om lag 350 kg, mens det uten vil bli om lag 100 kg lettere.

 • Alle materialene er skrudd og i noen tilfeller limt i tillegg for stabilitet. Skruer er i A2 eller C4, begge typene beregnet for utebruk.
 • Skråstilte støtter i bakvegg, sidevegger og i noen tilfeller frontveggene, sikrer god stabilitet.

 • Platting og vegger har mellomrom for god lufting og dermed hindres vond lukt i skuret.

 • Plattingen er normalt om lag 13 cm over bakkemål, da jeg vanligvis bruker rammeverk av 48 x 98 mm plank, mens gulvet er i 28 mm terrasseplank.

 • For søppelskur er det normalt lagt inn en del ekstra mellomrom mellom kassene og i bakkant, slik at en kasse kan snus på rampen uten at de andre må tas bort.

 • Veggen er i 36 x 48 mm alternativt 30 x 48 mm plank, og det er valgfritt om dere ønsker disse montert horisontalt eller vertikalt. Horisontal plank krever noe mer vedlikehold da fuktighet legger seg på horisontale flater og soppvekst har bedre levevilkår. Horisontal plank har også større tilbøyelighet til å vri/bøye seg med tiden, noe som KAN resultere i at ikke alle plankene forblir helt horisontale. Dette er kompensert for med vertikale støtter, men vridning/bøying kan likevel oppstå etter en stund.  

 • Taket kan leveres med den vinkel som ønskes.

 • Skuret kan leveres med eller uten dører.

 • Skurene leveres vanligvis med rampe som gjør det lettere å trille kassene opp og ned fra skuret. Disse må noen ganger tilpasses på stedet.

 • Et frittstående skur har den fordelen at det senere kan flyttes og er ikke avhengig av en fast plass.

 • Skuret settes normalt på løse biter av plank som «ofres» når vannet trekker inn i disse og dermed sparer skurets rammeverk.

 • Et skur med tak har den fordelen at innholdet og ikke minst plattingen er beskyttet mot regn og snø. Ulempen er at skuret blir høyt og i mange tilfeller mer prangende enn ønskelig, spesielt om dette er for søppelkasser. Skal lokkene på søppelkassene åpnes helt når hjulene står inn, blir forkant at skuret nesten 220 cm høyt ved normale kasser med høyde 110 cm. Senkes takhøyden, kreves en hånd for å holde lokket oppe (evt en krok i taket) mens avfallet legges oppi. Det kan i dette tilfellet bli vanskelig å komme oppi kassen om hjulene på kassene står ut. Et skur med tak har større plass til å plassere f.eks postkasser på sideveggene.

 • Et skur uten tak har den fordelen at det er lett å putte avfallet i dunkene da lokkene kan slås helt opp uansett hvordan kassene er plassert. Skuret blir dessuten mye lavere og dermed mindre dominerende. Ulempen er at sideveggene blir noe mer ustødige da de bare er støttet mot bakveggen. Dette kan kompenseres for ved å benytte små vegger i forkant, men skuret blir da noe dypere.

 • Dersom det er forskjellige grunnforhold og helning på områdene skurene skal plasseres, kan det være fornuftig å støtte opp med f.eks Leca blokker for å utjevne forskjeller i tillegg til de løse plankene.

 • Skurene bygges og leveres på Hosle i Bærum, men kan i de fleste tilfeller leveres til en gitt adresse i Oslo/Akershus-området mot et vederlag. Større skur bygges på stedet. 

 • Skurene leveres i standard utførelse og grunnen må være horisontal og/eller ha en tilpasset horisontal flate skurene kan settes på.  Dette arbeidet er ikke inkludert i prisen.

 • Vær oppmerksom på at skur som blir levert når det er tele i bakken nødvendigvis vil måtte tilpasses grunnforholdene når underlaget er tint.


Vedlikehold:

Siden skurene er bygget i trykkimpregnert tre, holder de godt selv om de står ubehandlet. Ønsker man ikke den etterhvert grålige fargen, kan skuret beises eller males, men dette må IKKE gjøres før materialene er helt tørre, noe som kan ta alt fra 8 uker til mange måneder avhengig av temperatur og værforhold, og ikke minst hvor fuktige materialene var ved levering. 

Når materialene tørker, vil de også krympe noe, og materialene, spesielt i veggene vil føles noe løse. Dette påvirker ikke byggets konstruksjon eller stabilitet, men det kan være en ide å etterstramme skruene etter en stund. Det følger derfor med en #2 Phillips skrutrekker til dette.    


-Andreas Holo